Dzielenie się jest super!

Gdy się dzieli to się mnoży.

„Jeśli pomyślisz o pierwotnej naturze życia, o jego początkach to rozwój pierwszej komórki polegał na tym, że podzieliła się na dwie. Jedynym celem życia było przekazywanie wyuczonych zachowań – nie było wyższego celu.

Co robić z nagromadzoną wiedzą? Przekazywać ją!

Tak jak pojedyncza komórka przemierzająca czas.”

Fragment tekstu z filmu: „Lucy”