Bazy danych

NoSQL – nowe bazy danych

NoSQL – nowe bazy danych

Czym jest NoSQL?

Pod tym pojęciem kryją się tzw. bazy danych nie relacyjne. Bazy tego typu bardzo dobrze radzą sobie w świecie tzw. BigData. Nierelacyjne bazy danych w przeciwieństwie do swoich starszych „braci” umożliwiają na szybką analizę danych (współczesny świat coraz częściej wymusza taką analizę w czasie rzeczywistym).

W klasycznej bazie danych mamy z góry narzuconą strukturę i relacje, a przy użyciu odpowiednich zapytań SQL otrzymujemy strukturalne wyniki.

Z dużym prawdopodobieństwem w takiej bazie nie znajdziemy połączeń czy zależności między np. produktami w sklepie internetowym, a np. ilością zaparkowanych samochodów przed fizycznym sklepem tej samej sieci sprzedaży. Dane tego typu prawdopodobnie nie będą umieszczane w bazie danych.

Światowy trend pokazuje, że warto badać i gromadzić informacje na temat różnego rodzaju zależności bo może to dostarczać bardzo cennych informacji biznesowych.

Z pomocą przychodzą nam bazy danych NoSQL, w których nie narzuca się z góry zaplanowanego schematu danych i ich analiza jest wydajna.

 

Wymiana danych z bazami NoSQL

Interakcja z bazą danych najczęściej odbywa się przy pomocy sterownika lub jakiegoś API. Dane natomiast przekazywane są często w takich formatach jak np.:

  • JSON
  • XML
  • BSON

lub zupełnie inne specyficzne dla danej platformy.

Do baz danych NoSQL można zaliczyć takie jak np.: MongoDB, Cassandra, HBase, Oracle NoSQL Database, Redis i wiele innych.

 

Posted by superkoder in Bazy danych, Nowe technologie